Kurzy

Vážení přátelé, podařilo se nám pro vás zrealizovat ojedinělý projekt „Živnostenská akademie“. Jedná se o cyklus vzdělávání a získání praktických informací nutných pro vedení a rozvoj malé firmy. Jádrem projektu je šest dvoudenních setkání nad stěžejními podnikatelskými tématy a vše je doplněno možností individuálních konzultací a koučinku. Programem vás budou provázet zkušení lektoři, kteří asistovali mnoha jednotlivcům i firmám v různých etapách existence a sami mají zkušenosti s podnikáním. Velký důraz je kladen na to, aby informace, které obdržíte, byly srozumitelné a obsahovaly konkrétní kroky, které můžete dle svého uvážení použít nebo dále modifikovat.

První běh kurzu

Díky dotaci získané z ESF je pro účastníky tento pilotní projekt zdarma, včetně případného ubytování. Komerční cena programu je 45.000,- Kč – využijte tedy bezplatné nabídky, která se opravdu neopakuje.

Termíny

  • 12.-13.9.2014
  • 17.-18.10.2014
  • 21.-22.11.2014
  • 9.-10.1.2015
  • 13.-14.2.2015
  • 20.-21.3.2015

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 17:00 v Brně, nebo jeho okolí

Občerstvení je zajištěno.
Možnost ubytování
Hrazení cestovních náhrad
Nutná účast minimálně na 10 dnech kurzu a splnění podmínek kurzu

Podmínky a registrace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0045