Dvoudenní školení lektorů Živnostenské akademie


Společně s autory manuálů projektu Živnostenská akademie si mohli lektoři a junior lektoři vyměnit názory na probíranou látku, sjednotit formu prezentace účastníkům.

Pilotní kurzy jsou tedy již připraveny jak po stránce obsahové, tak i z pohledu personálního zázemí.