O projektu Živnostenská akademie

V současné době se většina vzdělávacích institucí uměle orientuje na vzdělávání středních a velkých podniků. Podniky, zvláště ty se zahraničním kapitálem, mají nastaven velmi propracovaný a důmyslný systém vzdělávaní zaměstnanců - neustále je prohlubována a rozšiřována jejich kvalifikace v souladu s jejich pracovní náplní a potřebami společnosti.

Nejenže nabídka vzdělávacích institucí, orientovaná jen na střední a velké podniky, je pro drobné podnikatele a živnostníky nevyhovující (jak z hlediska časového tak finančního), ale hlavně neodpovídá specifickým potřebám této cílové skupiny.

I když drobní podnikatelé a živnostníci "pracují jen sami na sebe" popř. zaměstnávají několik málo zaměstnanců, potřebují si pro efektivní podnikání také osvojit určité principy a systémy - řízení vztahů se zákazníky, řízení zakázek, řízení jakosti, řízení financí apod. Jedině tak si totiž mohou udržet stabilitu v kvalitě zakázek a služeb ke spokojenosti zákazníků a tím si tak zajistit trvalý rozvoj svého podnikání.

Zvláště v dnešní době, kdy ekonomika prochází nepředvídatelnými propady, klesá spotřeba a potenciální zákazníci mění své nakupovací zvyklosti. Odborná literatura uvádí, že téměř 85% živnostníků nepracuje systematicky na rozvoji své firmy a jejich podnikání postrádá vize, strategie a konkrétní cíle.

Co získáte účastí na kurzu:

Program živnostenské akademie je rozdělen do šesti dvou-denních bloků. Každý z nich je tématicky zaměřen na určitou oblast, která je pro rozvoj živnostenského podnikání důležitá. Program byl navržen lidmi, kteří mají malou živnost nebo svou živnost již rozšířili a zaměstnávají několik zaměstnanců. Jednotlivé výukové bloky jsou tedy vytvořeny na základě zkušeností lidí, kteří sami podnikají. Mnozí z nich se navíc věnují vzdělávání a rozvoji v oblasti firemního řízení.

Výhodou není jen to, že pilotní běh je pro první účastníky hrazen evropským sociálním fondem, ale také možnost obohacování jednotlivých účastníků navzájem. Živnostenská akademie je postavena na vzdělávání, rozvoji, vzájemném sdílení zkušeností a do jisté míry je součástí také zábava a odpočinek.

Živnostenská akademie je rozdělena do následujících základních bloků:

  1. Jak motivovat sebe a své zaměstnance – Předpoklady a zásady úspěšného podnikání, Základní kroky pro rozjezd a rozšíření vlastního podnikání
  2. Strategické podnikání – Strategie, Vize, Analýzy, Procesy, Klíčová kritéria úspěšnosti, Kompetence, Priority, Akční plány, Hodnoty pro podnikání, Firemní kultura
  3. Marketing – Jednotlivé typy marketingu, Nejčastější marketingové chyby živnsotníků a malých podnikatelů, Fáze marketingové kampaně, Komunikace s novým zákazníkem, Udržení zákazníka, Navýšení ziskovosti zakázek, Snižování nákladů, Komunikační kanály
  4. Řízení vztahu se zákazníky – Jak funguje trh, Práce s databází kontaktů, Pro-klientské chování, Typologie zákazníků, Zákazník a skutečná hodnota, Životní cyklus zákazníka, Práce s nespokojeným zákazníkem, Budování značky, Efektivní přístup a měření efektivity
  5. Vyjednávání – Základní kroky a faktory pro úspěšné jednání, Jak vyjednávat a neudělat si nepřátele, Řešení námitek v procesu vyjednávání, Vyjednávání s dodavateli, Vyjednávací strategie
  6. Právní minimum pro podnikatele – Živnostenský zákon a zákon o zaměstnanosti, Vybrané otázky z pohledu zákoníku práce, Dohoda o provedení práce, Úprava kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku, Evidence tržeb v daňové evidenci, Důchodové a nemocenské pojištění, Daňové a nedaňové nestandardní výdaje

Chci vědět více:

Zaregistrujte se nezávazně co nejdříve do kurzu Živnostenské akademie. První kurz je pro účastníky zcela hrazený z Evropského sociálního fonduRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0045